This is a list of some PIs in Norway:

Thune & Olsen AS Telefon: 22 55 90 Telefax 22 55 90 64

Aktor AS Telefon: 22 56 24 96 Telefax 22 56 09 06

Mobiltelefon 94 26 86 78

Walter Andersen Telefon: 22 15 25 Telefax 22 15 91 09

Norfalck Sikkerhetstjeneste AS Telefon: 22 41 63 33 22 62 34 00 Telefax 22 41 61 65

Oslo Private Etterforskningsbyrå A/S Telefon: 22 41 10 Mobiltelefon 94 20 45 70 Telefax 22 41 05 50

Sikkerhets & Etterforsknings Sentralen AS Telefon: 22 72 00 Telefax 22 72 17 30